Kategoriler
Sepetiniz

Aydınlatma Metni

SATIN ALIM AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Navvo Tekstil olarak, kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor; dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Navvo’nun yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için oldukça önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca; kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin, (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılınmıştır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan Kişisel Verileriniz Neler Olup Hangi Yollarla Elde Edilmektedir?

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız, unvanınız

İletişim Verisi

E-posta adresiniz, telefon numaranız, adres bilginiz, posta kodunuz

Müşteri İşlem Verisi

Kargo tutarınız, kargo seçiminiz, toplam alışveriş tutarınız, indirim; kodunuz ve tutarınız, sipariş durumu bilginiz, kargo takip numaranız, ödeme şekliniz,iade beyanınız, iptal beyanınız, çağrı merkezi kayıtlarınız, sipariş tarihiniz, bedeniniz, ürün; adı, markası, modeli, kodu, rengi, adedi ve fiyatı, arama ve filtre sonuçlarınız, sipariş geçmişiniz

Finans Verisi

IBAN numarası, banka adı, hesap sahibinin adı ve soyadı, kartın üzerindeki isim ve soy isim, kart numarası, kartın geçerlilik tarihi (ay/yıl), diğer ödeme yöntemlerini seçmeniz halinde hesap sahibinin adı soyadı ve hesabın bulunduğu ülke bilgisi

Hukuki İşlem Verisi

KVKK aydınlatma metnini okuduğunuza dair kayıt,SMS ve e-posta iletişim onay bilginiz, mesafeli satış sözleşmesine dair onay bilginiz, ön bilgilendirme formuna dair onay bilginiz

İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi bilginiz, cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, kartınızın CVC numarası, işlem onay kodu, bilgileri hatırlama onayınız

Pazarlama Verisi

Çerez kayıtları, cihaz ve uygulama sürüm bilgileriniz

 

Online alışveriş sitemiz olan www.navvo.com‘u ziyaret ederek veya mobil uygulamamıza giriş yaparak alışveriş yapmanız ve hizmetlerimizden yararlanmanızla birlikte yukarıda belirtilmiş olan verilerinizi dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

 

Navvo tarafından, aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

·  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunuyarınca Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulabilmesi ve

·  Ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

·  Kimlik teyitlerinizin gerçekleştirilmesi ve teyit kayıtlarının oluşturulması ile

·  Kimlik bilgilerinizin güncel olarak tutulması amaçlarıyla,

·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Müşteri işlem,

·         Finans ve

·         Hukuki işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması,

·  İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi,

·  Ödeme işleminizi gerçekleştirilmesi ile ödeme onay süreçlerinin yürütülmesi ve

·  İndirimlerimizden faydalanabilmeniz amaçlarıyla,

·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Müşteri işlem,

·         Finans,

·         Hukuki işlem ve

·         İşlem güvenliği

 

kategorilerindeki verileriniz,

Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Siparişinizin oluşturulabilmesi ve siparişinizin alındığına dair teyit bildiriminde bulunulabilmesi,

·  Siparişlerinizin durumunu kontrol edebilmeniz ve sipariş teslim süreçlerinin yürütülmesi,

·  Siparişlere ilişkin iade ve iptal süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla,

·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Müşteri işlem,

·         Finans,

·         İşlem güvenliği ve

·         Hukuki işlem

 

kategorilerindeki verileriniz

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Satış süreçlerine ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması amaçlarıyla,

·         Kimlik ve

·         Hukuki işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,

·  Teknik alt yapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması ve

·  Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla,

·         İşlem güvenliği ve

·         Müşteri işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi amacıyla,

·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Finans,

·         Müşteri işlem,

·         İşlem güvenliği,

·         Hukuki işlem ve

·         Pazarlama

 

kategorilerindeki verileriniz,

Bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olmasıhukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Navvo internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin ve uygulamamızın iyileştirilmesi,

·  Reklam, kampanya ve promosyonlardan haberdar edilebilmeniz,

·  Gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması,

·  Size özel reklamların sunulabilmesi ve

·  İnternet sitesi ziyaretlerinin arttırılabilmesi amaçlarıyla,

·         Pazarlama ve

·         Hukuki işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

 

Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurum ve kuruluşlara, denetçilerimize, avukatlarımıza ve iş ortaklarımıza aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 

  • Navvo hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, alışveriş deneyiminizi iyileştirebilmek, alışverişinize bağlı hizmetleri gerçekleştirebilmek ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve hizmet sunucuları ile,
  • İnternet sitemizin ve mobil uygulamamızın alt yapı ve güvenlik sistemlerinin geliştirilebilmesi ile sunmakta olduğumuz hizmetin iyileştirilmesi ile alışverişinize dair süreçlerin yürütülebilmesi adına üçüncü kişi hizmet alınan şirketlere,
  • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlara ve denetçilere,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

aktarılabilmektedir.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

NAVVO ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerezler, bir internet sitesini veya mobil uygulamamızdaki ziyaret etmenizle birlikte tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük yazı dosyalarıdır. Navvo Tekstil, sizlere, internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi vermek adına bu metne yer vermektedir.

 

İnternet sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki çerezler:

 

  • İnternet sitesinin daha düzgün ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,
  • İnternet sitesi sahibine ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak ve böylece ziyaretinizde size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, ziyaretinizi kişiselleştirerek size özel reklamlar sunabilmek,
  • İnternet sitesi trafiğini arttırmak
  • İnternet sitesinde sunulan hizmetleri denetlemek ve deneyiminizi iyileştirmek

 

amacıyla çalışmaktadır.

 

Çerezlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı doğrudan bizim tarafımızdan bir kısmı ise yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş birlikteliği yürüttüğümüz firmalarca bizim adımıza yürütülmektedir.

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ile birlikte internet sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.